Leveringstid på HATTER OG LUER
Ønskes hatter/luer levert før 1. mai - FRIST for bestilling 31.12.
Ønskes hatter/luer levert før 17. mai - FRIST for bestiling 12.02.
Ved levering av 1-9 hatter/luer bør beregnes ca. 12 uker.
Ved levering av 10 hatter/luer eller mer bær beregnes ca. 8 uker.